ตุ๊กตา Line Friends Animals

ตุ๊กตา Line Friends Animals 

  • ขนาด 22 ซม. 
  • ราคาตัวละ 500 บาท
  • งานลิขสิทธิ์ไต้หวัน
  • ถอดผ้าคลุมที่หัวได้อย่างเดียว

 

 

 

 ถอดผ้าคลุมที่หัวได้

Visitors: 63,466