งานเลี้ยงรุ่นโรงเรียนชลกันยานุกุล ม.6 รุ่น 3 ที่ บางแสน ชลบุรี

งานเลี้ยงรุ่นโรงเรียนชลกันยานุกุล ม.6 รุ่น 3 ที่ บางแสน ชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

  ลูกค้าเหมาตุ๊กตาไปจำนวน 100 ตัว ไปแจกในงาน "คิดถึงเพื่อน" งานเลี้ยงรุ่นโรงเรียนชลกันยานุกุล ม.6 รุ่น 3 ที่ บางแสน ชลบุรี สถาณที่จัดงานบลูฟิน บางแสน จังหวัดชลบุรี

 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 64,476