ผลงานของเรา

  

 

 

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 ออกงานขายตุ๊กตาไลน์ ที่งานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

 

 

 

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 งานรับปริญญามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   


  

Visitors: 64,476